Опис терапевтичних вправ

Терапевтичні вправи

 

Для того щоб,  зрозуміти, що таке терапевтичні вправи, потрібно розуміти, що називається фізичними вправами -  лише ті рухові дії, які спрямовані на вирішення завдань фізичного виховання і підпорядковані його закономірностям (Шиян, 2008).

Слово "фізична" віддзеркалює характер виконуваної роботи (відрізняється, наприклад, від розумової), що зовнішньо проявляється у вигляді переміщень тіла людини і його частин у просторі та часі (Шиян, 2008).

Слово "вправа" означає спрямовану повторюваність дії з метою впливу на фізичні і психічні властивості людини та вдосконалення якості її виконання (Шиян, 2008).

Ще одне визначення із зарубіжних джерел, що вправа – це діяльність, яка підсилює або підтримує фізичну форму і загальне здоров'я та оздоровлення (Fritz, 2013).

Терапевтичні вправи – це систематичне та планове виконання положень та  рухів тіла пацієнтом  клієнтом  з специфічною (певною) метою (Brody, 2018, Kisner, 2007, Bandy, 2008):

 • Виправити чи запобігти ушкодженням;
 • Удосконалити чи відновити рухові функції;
 • Запобігти або зменшити виникнення факторів ризику для здоров'я;
 • Оптимізувати загальний стан здоров’я, фізичну форму чи почуття благополуччя (APTA, 1995).

Вони часто вважаються, як ключовий елемент реабілітаційної програми, що лежить в основі вдосконалення чи відновлення функцій або запобігання дисфункцій (APTA,  2001).

Згідно результатів реабілітаційного обстеження, діагнозу та прогнозу фізичні терапевти індивідуально підбирають та застосовують у програмі фізичної терапії (Brody, 2018). Терапевтичні вправи змушують пацієнта/клієнта бути активним учасником, а не пасивним реципієнтом у процесі реабілітації, (Kisner et al, 2007) роблять його незалежним і найкраще сприяють відновленню втрачених рухових функцій (Bandy, 2008).

Можливість самостійно функціонувати вдома,  на робочому місці, в межах громади або під час дозвілля залежить від соціальних, психологічних та рухових функцій (Brody, 2018, Kisner, 2007). Рухова функція складається з властивостей, що характеризують окремі якісні сторони рухових можливостей – фізичні якості. (Круцевич, 2012) які зображені на малюнку 1.1. Згідно розподілу фізичних якостей розроблена класифікація терапевтичних вправ.

Мал. 1.1. Взаємопов’язані фізичні якості рухової функції. (Kisner, 2007)

Терапевтичні вправи включають:

 • Вправи на амплітуду руху ( активну, активно-пасивну, пасивну);
 • Вправи на розтяг;
 • Вправи на силу;
 • Вправи на пропріорецепцію та нейром’язевий контроль;
 • Вправи на функціональну активність.

Джерела

 1. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 272 с.
 2. Sandy Fritz Sports & Exercise Massage - 2nd Edition. 2013 https://www.elsevier.com/books/sports-and-exercise-massage/fritz/978-0-323-08382-9
 3. Wyss James F., Patel Amrish D. (Eds.) Therapeutic Programs for Musculoskeletal Disorders, Demos Medical Publishing, 2013. — 407 p. — ISBN 978-1-936287-40-6.
 4. Brody L. Hall C. Therapeutic Exercise: Moving Toward Function. Vol 3. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA2011:- 926 p.
 5. Bandy, William D and Barbara. Sanders, Therapeutic Exercise for Physical Therapist Assistants. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2008.-476 p.
 6. Kisner, Carolyn.Therapeutic exercise : foundations and techniques / Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby. — 6th ed. -1057 p. ;
 7. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич. – Том 1, Київ : Олімпійська література, 2012. – 392 с.,
 8. American Physical Therapy Association: Guide to Physical Therapist
  Practice, ed. 2. Phys Ther 81:9–744, 2001.)
 9. American Physical Therapy Association. A guide to physical therapist practice. I:a description of patient management. Phys Ther 1995; 75: 709-764.)
error: