Вправи на пропріорецепцію та нейром’язовий контроль

Вправи на пропріорецепцію та нейром’язевий контроль

 

Нейромоторні тренувальні вправи включають  в себе  моторні навички такі, як рівновага, координація, ходьба, спритність та пропріоцептивне тренування (Wyss, 2013).

Рівновага – це  здатність людини зберігати стійку позу у статичних та динамічних умовах, за наявності опори або без неї (Шиян, 2008).

Спритність – це складна комплексна рухова якість людини, яка може бути визначена, як її здатність швидко опановувати складно координаційними руховими діями, точно їх виконувати відповідно до вимог техніки і адаптовувати свою діяльність залежно від ситуації, що склалась (Шиян, 2008).

Координація – це здатність об’єднувати рівновагу та спритність в єдине ціле для виконання діяльності (Fritz, 2013).

Пропріоцепція - це відчуття положення суглоба / кінцівки. Відчуття положення суглоба визначає здатність людини сприймати представлений кут суглоба, а потім, після переміщення кінцівки, активно чи пасивно відтворювати той же кут суглоба (https://www.physio-pedia.com/Proprioception).

Прогресуючі терапевтичні втручання повинні включати пропріоцептивні вправи, які можуть покращити спритність, рівновагу та координацію та зменшити  ризики падінь (Dave, 2007).

Нейром’язеві тренувальні вправи призначені для відновлення нормальних комбінацій руху та забезпечення належного контролю або координації активації м’язів в суглобі.

Пропріорецепція та нейром'язевий контроль

Знімок екрана (211)

Спритність

Знімок екрана (211)

 

Джерела

  1. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 272 с.
  2. Sandy Fritz Sports & Exercise Massage - 2nd Edition. 2013 https://www.elsevier.com/books/sports-and-exercise-massage/fritz/978-0-323-08382-9
  3. Wyss James F., Patel Amrish D. (Eds.) Therapeutic Programs for Musculoskeletal Disorders, Demos Medical Publishing, 2013. — 407 p. — ISBN 978-1-936287-40-6.
  4. https://www.physio-pedia.com/Proprioception
  5. https://www.physio-pedia.com/Proprioception
  6. Dave SJ, Buschbacher RM, Strock G, et al. Therapeutic exercise: In: Young BJ, Young MA, Stiens SA, eds. Physical Medicine and Rehabilitation Secrets. 3rd ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2008:179–186.
error: