Gird Концепція дефіциту внутрішньої ротації плечового суглоба (GIRD) вважається важливим фактором травми “перевикористання” плеча в спортсменів кидальних видів спорту (overhead).

Burkhart et al. (2003) під час оперативного втручання визначили GIRD як обмеження  внутрішньої ротації (IR) на 20 градусів і більше порівняно з контрлатеральною стороною. Дане обмеження не залежить від амплітуди зовнішньої ротації (ER)  або повної дуги амплітуди (сума амплітуд зовнішньої та внутрішньоїй ротації).

За визначенням Tokish et al. (2008)  Gird є обмеженням внутрішньої ротації рівною або більше 10% від амплітуди контрлатеральної руки. Wilk and colleagues (Wilk et al. 2011) при обстеженні повної дуги амплітуди в бейсболістів дійшли до висновку що при наявності Gird  мали обмеження повної дуги амплітуди більше 5◦ мали в 2.5 рази більший ризик розвитку травм плеча.

Незважаючи на багато фактичних визначень GIRD, усі визначення відображають втрату амплітуди внутрішньої ротації  плечового суглоба. Поширеною знахідкою під час огляду спортсмена з активністю над головою є виявлення збільшеної амплітуди зовнішньої ротації домінантної руки та зменшення амплітуди внутрішньої ротації домінантного плеча або GIRD (Matsen and Arntz 1990, Елленбекер та ін. 1996, 2002). 

Тому виділяють концепцію “повної дуги амплітуди ротації”(TROM total range of motion), адже специфіка сили м’язів плеча в спортсменів кидкових  (overhead) видів спорту змінює дугу амплітуди в збільшення зовнішньої ротації та зменшення внутрішньої ротації. І при цьому спортсмен має малий ризик розвитку проблем плеча поки збільшена амплітуда зовнішньої ротації компенсує обмеження внутрішньої.

GIRD поділяється (Manske R et al. 2013):

Анатомічна, асимптоматична aGIRD складає обмеження IR менше 18◦ , та зменшення TROM менше 5◦.

Патологічний pGIRD складає обмеження IR більше 18◦ , та зменшення TROM більше 5◦ в порівнянні з здоровою рукою.

Вважається, що GIRD виникає внаслідок вкорочення задньої капсули, вкорочення сухожилків задніх ротаторів плеча (Reisman et al. 2005),, і зміні в ретроторсії плеча (Chant et al. 2007)

В спортсменів дані зміни в амплітуді є адаптаційними та допомагають здійснювати замах та кидок. Pappas et.al. (1985),  описали зміни потовщення або капсулярний фіброз у цих спортсменів, і подальше вкорочення відігравало певну роль у обмеженні амплітуди внутрішньої ротації.

Resiman et al. (2005) продемонстрували вкорочення сухожиль м’язів після ексцентричного перевантаження, яке є характерним для фази метання та подачі зверху.

Наукові дослідження (Gerber et al. 2003, Tyler et al. 2000) показали зв’язок між обмеженням внутрішньої ротації (вкорочення задньої частини капсули плеча) і збільшенням передньої трансляції головки плечової кістки. 

Для уникнення похибок в виявленні GIRD кілька авторів (Awan et al. 2002, Boon and Smith 2000) рекомендували виконувати виміри IR i ER в позиції 90◦ відведення, з стабілізацією лопатки лежачи на спині.

Концепція GIRD є важливою для будь-якого клініциста, який лікує пацієнтів з дисфункцією плеча і особливо для тих, хто працює з спортсменами з активністю над головою. Раннє виявлення і постійний моніторинг внутрішньої ротації плечового суглоба є необхідними з використанням методів гоніометрії. Для правильної інтерпретації знахідок повинні розуміти допустиме відхилення від норми, тому розуміння різниці між aGIRD і pGIRD є обов’язковим.


Першочергове значення має  лікування pGIRD для відновлення  амплітуди. Для усунення обмежень у внутрішній ротації важливим є використання та застосування доказових методів, і безумовно, необхідні подальші дослідження для визначення критичних значень GIRD, які наявні  при багатьох травмах перевикористання.

Підготував: Тарас Панасевич

error: