Знання складних взаємозв’язків між станом здоров’я, функціонування, та інвалідності є основою для надання ефективних послуг в сфері охорони здоров’я (Jette, 2005; Stucki, Ewert & Cieza, 2002). Інвалідність, термін, який часто використовується в моделях ранньої медичної класифікації, (Heerkens, 1994; Nagi, 1965; Nagi, 1991; NIH, 1992) відноситься до впливу на наслідки гострих або хронічних станів, таких як захворювання, травми та вроджені вади або порушення розвитку відповідних систем організму, які порушують повсякденну життєдіяльність людини та здатність  до задоволення від необхідних та бажаних соціальних функції та ролей (Jette, 1994; Nagi, 1965; Verbrugge &  Jetle, 1994).

В більшості випадків залежно від важкості та тривалості перебігу патологічного стану, доступ пацієнта до якісної медичної допомоги, а також мотивація пацієнта, можуть покращити функціональні можливості пацієнта (APTA, 2001; Brandt & Pope, 1997; Stucki, Ewert & Cieza, 2002; Stucki, 2005). Розуміння процесу управління роботи з пацієнтом  включає не лише  лікування захворювання чи травми, але й їх наслідки, а саме порушення функцій. Даний підхід передбачає пошук шляхів втручання, що покращують функціональні здібності пацієнта одночасно зменшуючи або усуваючи причини виникнення інвалідності (Guccione, 1994; Stucki, Ewert & Cieza, 2002;  Boissonnault, 2005).

Протягом 40 років було розроблено декілька моделей, які відображають взаємозв’язки між загальним станом здоров’я людини, функціонування у повсякденному житті та інвалідністю. Першими двома підходами були розроблені модель Nagi (Nagi, 1965; Nagi, 1991)  і the International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) для Всесвітнього здоров’я Організація (ВООЗ) (ICIDH, 1980). The National Center for Medical Rehabilitation Research (NCMRR) інтегрував компоненти моделі Nagi з оригінальною моделлю ICIDH для розробки власної моделі (NIH, 1992). Модель NCMRR додала взаємодію індивідуальних факторів ризику, включаючи фізичні та соціальні фактори, до їх класифікаційної системи. Кожна з цих моделей використовує дещо різну термінологію, проте зосередженні на понятті “інвалідність” (Guccione, 1994; Heerkens, 1994; Jette, 1989; Jette, 1994; Nagi, 1965; Nagi, 1991; NIH, 1992).

Концептуальні підходи Nagi, ICIDH та  NCMRR критикували за те, що вони були зосереджені на захворюванні та медико-біологічному погляді на втрату працездатності, а також за недостатню увагу до сфери функціонування осіб з інвалідністю (Dahl, 2002).

У відповідь на потреби в формуванні нової структури функціонування та інвалідності ВООЗ в 2001 році розробила Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я (МКФ). (ICF, 2001; ICF, 2008; Steiner, et al, 2002; Stucki, Ewert & Cieza, 2002; Stucki, 2005).  ВООЗ запропонувала доповнювати одна одну МКФ і МКХ (Міжнародна класифікація хвороб). МКХ служить основою для класифікації та кодування медичних станів у всьому світі (ICF, 2001; ICF, 2008). Концептуальний підхід МКФ (рис. 1.2) характеризуються як біопсихосоціальна модель, що інтегрує здібності та порушення життєдіяльності та забезпечує цілісну перспективу різних аспектів функціонування та працездатності людини, пов’язані з показниками здоров’я. Даний підхід МКФ базується на двох протилежних концептуальних моделях медичній та соціальній. Медична модель відображає обмеження життєдіяльності як персональну проблему, спричинену травмою, хворобою чи іншою проблемою здоров’я. Проблему розв’язують шляхом індивідуального лікування. Соціальна модель демонструє обмеження життєдіяльності, як соціальну проблему і, головним  чином як питання повної інтеграції особи в суспільство. МКФ була розроблена для того, щоб менше фокусувати увагу на захворюваннях та більший акцент робити на показниках здоров’я людини (Dahl, 2002; ICF, 2001; ICF, 2008; Jette, 2006; Stucki, Ewert & Cieza, 2002; Stucki, 2005). Отже, діяльність (виконання завдання чи дії фізичною особою) (WHO, 2011) лежить в центрі філософії МКФ.

Підготував: Тарас Панасевич

Джерела

 1.  American Physical Therapy Association: Guide to Physical Therapist Practice, ed. 2. Phys Ther 81:9–744, 2001.
 2. Boissonnault, WG: Review of systems. In Boissonnault, WG (ed): Primary Care for the Physical Therapist: Examination and Triage. St. Louis: Elsevier Saunders, 2005, pp 87–104.
 3. Brandt, EN Jr, and Pope, AM (eds): Enabling America: assessing
 4. Dahl, TH: International Classification of Functioning, Disability and Health: an introduction and discussion of its potential impact on rehabilitation services and research. J Rehabil Med 34:201–204, 2002.
 5. Guccione, A: Arthritis and the process of disablement. Phys Ther 74:408–414, 1994.
 6. Heerkens, YF, et al: Impairments and disabilities: the difference: proposal for the adjustment of the International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Phys Ther 74:430–442, 1994
 7. Heerkens, YF, et al: Impairments and disabilities: the difference: proposal for the adjustment of the International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Phys Ther 74:430–442, 1994
 8. ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: World Health Organization, 2001.
 9. ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: World Health Organization, 2008.
 10. ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps: A Manual of Classification Relating to Consequences of Disease. Geneva: World Health Organization, 1980
 11. ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps: A Manual of Classification Relating to Consequences of Disease. Geneva: World Health Organization, 1980
 12. Jette, AM: Diagnosis and classification by physical therapists: a special communication. Phys Ther 69:967–969, 1989
 13. Jette, AM: Physical disablement concepts for physical therapy research and practice. Phys Ther 74:380–386, 1994.
 14. Jette, AM: Physical disablement concepts for physical therapy research and practice. Phys Ther 74:380–386, 1994.
 15. Jette, AM: The changing language of disablement. Phys Ther 85:198–199, 2005
 16. Jette, AM: Toward a common language for function, disability, and health. Phys Ther 86:726–734, 2006.
 17. Nagi, S: Some conceptual issues in disability and rehabilitation. In Sussman MB (ed): Sociology and Rehabilitation. Washington, DC: American Sociological Association, 1965, pp 100–113.
 18. Nagi, S: Some conceptual issues in disability and rehabilitation. In Sussman MB (ed): Sociology and Rehabilitation. Washington, DC: American Sociological Association, 1965, pp 100–113.
 19. Nagi, SZ: Disability concepts revisited: Implications for prevention. In Pope, AM, Tarlov, AR (eds): Disability in America. Washington, DC: National Academies Press, 1991
 20. Nagi, SZ: Disability concepts revisited: Implications for prevention. In Pope, AM, Tarlov, AR (eds): Disability in America.
  Washington, DC: National Academies Press, 1991
 21. National Advisory Board on Medical Rehabilitation Research, Draft V: Report and Plan for Medical Rehabilitation Research. Bethesda, MD: National Institutes of Health, 1992
 22. Steiner, WA, et al: Use of the ICF model as a clinical problemsolving tool in physical therapy and rehabilitation medicine. Phys Ther 82:1098–1107, 2002.
 23. Stucki, G, Ewert, T, and Cieza, A: Value and application of the ICF in rehabilitation medicine. Disabil Rehabil 24:932–938, 2002
 24.  Stucki, G, Ewert, T, and Cieza, A: Value and application of the ICF in rehabilitation medicine. Disabil Rehabil 24:932–938, 2002
 25. Stucki, G, Ewert, T, and Cieza, A: Value and application of the ICF in rehabilitation medicine. Disabil Rehabil 24:932–938, 2002.
 26. Stucki, G: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): a promising framework and classification
  for rehabilitation medicine. Am J Phys Med Rehabil 84(10):733– 740, 2005.
 27. the Role of Rehabilitation Science and Engineering. Washington, DC: Institute of Medicine, National Academies Press, 1997, p 62.
 28. Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health. Geneva: World Health Organization, 2001. Available at: http://www.who.int/classifications/icf/training/ icfbeginnersguide. pdf. Accessed July 8, 2011.
 29. Verbrugge, L, and Jetle, A: The disablement process. Soc Sci Med 38:1, 1994

Вебінар за донат

"Типові помилки у фізичній терапії при роботі з мінно-вибуховою травмою"

20 травня
19:00-21:00 + запитання .

Реєстрація
https://forms.gle/rnjAQwt9JS4wUzEM7

This will close in 0 seconds

error: