Суглобова гра

Остеокінематика – вчення про рух кісток в просторі, (Paris & Loubert, 1990) інші користуються терміном «фізіологічний» (Maitland,  1991, 2001) або «класичний» (Paris, & Loubert, 1990, Patla, & Paris, 1993) рух. У будь-якому  суглобі є два типи руху: Поступальний рух – рух при якому  усі точки тіла переміщуються   паралельними траєкторіями; Обертальний рух – рух навколо нерухомої осі прямої на якій розташовані точки залишаються нерухомими (Levangie, Norkin, 2005).

Kaltenborn (2002) адаптував роботу MacConaill (1964, 1969) і підтримав думку про те, що комбінація рухів кручення, перекочування та ковзання, відбувається між поверхнями суглобів під час нормального руху. Ці рухи часто називають як додаткові рухи або компоненти руху, (Paris & Loubert, 1990;  Patla, &  Paris, 1993)   комбінація, яких необхідною складовою для забезпечення повного фізіологічного руху. Контакт суглобових поверхонь відбувається згідно концепції «правила опуклості-вгнутості» Kaltenborn (2002), вперше був описаний MacConaill (1964, 1969). Напрямок який займається вивчення руху між суглобовими поверхнями називається артрокінематика (Paris & Loubert, 1990).

Метод «суглобової гри» базується на теорії, згідно якої повна амплітуда пасивного руху в синовіальному суглобі можлива за наявності так званих додаткових рухів: ковзання, обертання, витягання, стискання. Це пасивні нефізіологічні рухи дуже малої амплітуди (до кількох міліметрів), що перебувають поза вольовим контролем пацієнта, їх може виконати лише фахівець (Герцик, 2018).

Під час процедури тестування клініцист оцінює окремий додатковий рух, кінцеве відчуття та наявність симптомів ( біль, крепітація) в кожному з напрямків (Maitland,  1991, 2001; Kaltenborn, 1993, 2002).  Обстеження додаткових рухів виконують у положенні суглобу, яке називається нещільноукладеним. Метод «суглобової гри» є як діагностичним так і терапевтичним втручанням згідно відповідних методичних рекомендацій.

 Абсолютні протипокази:

 • За наявності підозри на гіпермобільність суглоба або нестабільність;
 • За наявності випоту в суглобі;
 • За наявності кінцевого відчуття кістка до кістки;
 • Якщо медично нестабільний стан;
 • За наявності гострого болю, що посилюється при повторній спробі процедури;
 • Гостра радикулопатія;
 • Хвороба кісток або перелом, який можна виявити на рентгенограмі;
 • Спінальна артропатія (анкілозуючий спондиліт, дифузний ідіопатичний гіперостоз скелета, спондилоартопатія);
 • Погіршення патології центральної нервової системи;
 • Стан після зрощення суглобу;
 • Порушення згортання крові (Wise, & Gulick, 2009).

Плечовий пояс

Ковзання вниз медіального кінця ключиці

Ковзання вгору акроміально-грудинне

Ковзання вниз акроміально-грудинне

Ковзання дозаду акроміально-грудинне

Ковзання донизу акроміально-грудинне при фізіологічному русі

Стискання лопатково-реберних суглобів при фізіологічному русі

Тракція при фізіологічному русі

Ковзання вгору медіального кінця ключиці

Ковзання вниз латерального кінця ключиці

Медіальне та латеральне ковзання лопатки

Ковзання лопатки вгору та вниз

Ротація лопатки вгору та вниз

Плечовий суглоб

Ковзання вниз акроміально-ключичне

Дистракція плечового суглобу при фізіологічному русі

Задньо латеральне ковзання при піднятті руки

Задньолатеральне ковзання в плечовому суглобі при піднятті руки

Задньолатеральнне нижнє ковзання

Задньолатеральне нижнє ковзання при піднятті руки

Згинання на четвереньках

Ковзання вниз при відведдення плечового суглобу

Ковзання вниз при внутрішній ротації

Ковзання вниз при зовнішній ротації

Ковзання вперед в плечовому суглобі при внутріш ротації, розгинанні та приведенні

Ковзання вперед в плечовому суглобі

Ковзання дозаду в плечовому суглобі при зовнішні ротації

Дистракція голівки плечової кістки

Тракція голівки плечової кістки

Витягання плеча

Ковзання донизу голівки плечової кістки

Ковзання дозаду голівки плечової кістки

Ковзання вниз голівки плечової кістки

Ковзання голівки плечової кістки дозаду при відведенні

Ковзання вниз голівки плечової кістки

Ліктьовий суглоб

Дистракція в плечоволіктьовому суглобі

Дистракція плечоволіктьового суглобу при фізіологічному русі

Ковзання вперед назад в проксимальному променеволіктьовому суглобі при фізіологічному русі

Ковзання дозаду в проксимальному променево-ліктьовому суглобі

Ковзання латерально в плечоволіктьовому суглобі при фізіологічному русі

Ковзання латерально при фізілогічному русі

Ковзання медіально в плечоволіктьвому суглобі при фізіологічному русі

Ковзання медіально-латерально в плечово-ліктьовому суглобі

Ковзання медіально в плечоволіктьвому суглобі при фізіологічному русі

Ковзання медіально-латерально в плечово-ліктьовому суглобі

Передньо-заднє ковзання в плечово-променевому суглобі

Дистракція проксимального кінця ліктьвої кістки

Медіальне та латеральне ковзання проксимального кінця ліктьвої кістки

Ковзання вниз дистального кінця променевої кістки

Променево-зап'ястковий суглоб та кисть

дистракція в променево-зап'ястковому суглобі

Ковзання в зап'ясткових з'єднаннях

Ковзання вперед вперед-назад в дистальному променеволіктьвому суглобі

Ковзання вперед-назад в дистальному променеволіктьвому суглобі

Ковзання дозаду в п'ястково-фаланговому суглобі

Ковзання дониз в променево-зап'ястковому суглобі

Ковзання дорсально в проксимальному міжфаланговому суглобі

Ковзання латерально в променевозап'ястковому суглобі при розгинанні

Ковзання медіально в променево-зап'ястковому суглобі при розгинанні

Ковзання медіально-латерально в проксимальному міжфаланговому суглобі

Ковзання медіальнов променевозап'ястковому суглобі при розгинанні

Тракція в п'ястково-фаланговому суглобі

Тракція в проксимальному міжфаланговому суглобі

Тильне ковзання зап'ястя

Латеральне ковзання зап'ястя

Долонне ковзання зап'ястя

Медіальне ковзання проксимальної фаланги

Медіальне ковзання проміжної фаланги

Кульшовий суглоб

Ковзання вниз у кульшовому суглобі

Ковзання вперед в кульшовому суглобі при фізіологічному русі

Ковзання вперед у кульшовому суглобі

Ковзання дозаду в кульшовому суглобі при фізіологічному русі

Ковзання латерально в кульшовому суглобі при фізіологічному русі.j

Ковзання латерально в кульшовому суглобі при фізіологічному русі

Ковзання латерально в кульшовому суглобі при згинанні на четвереньках

Ковзання латерально в кульшовому суглобі при згинанні, відведенні, зовнішній ротації

Ковзання латерально в кульшовому суглобі при згинанні

Ковзання латерально в кульшовому суглобі при зовнішній ротації

Ковзання латерально при осьовому розгинанні.j

Ковзання латерально при осьовому розгинанні

Мобілізація в кульшовому суглобі при згинанні на четвереньках

Захват

Тракція в кульшововму суглобі

Тракція в кульшовому суглобі при розгинанні

Тракція кульшового суглобу

Ковзання вниз голівки стегнової кістки

Ковзання дозаду голівки стегнової кістки

Колінний суглоб

Внутрішня ротація в колінному суглобі при згинанні

Внутрішня ротація в колінному суглобі при розгинанні

Внутрішня чи зовнішня ротація в колінному суглобі при згинанні

Ковзання вперед в колінному суглобі при згинанні

Ковзання вперед в колінному суглобі при розгинанні

Ковзання вперед-назад в проксимальному великогомілково-малогомілковому суглобі

Ковзання вперед-назад в колінному суглобі при згинанні

Ковзання латерально в колінному суглобі при згинанні.j.j

Ковзання латерально в колінному суглобі при згинанні.j

Ковзання латерально в колінному суглобі при згинанні.j.jpg 1

Ковзання латерально в колінному суглобі при згинанні

Ковзання латерально в колінному суглобі при розгинанні

Ковзання латерально в колінному суглобі при розгинанні.jpg1

Ковзання медіально в колінному суглобі при згинанні.jp.j

Ковзання медіально в колінному суглобі при згинанні

Ковзання медіально в колінному суглобі при розгинанні.j

Ковзання медіально в колінному суглобі при розгинанні

Ковзання назад-вперед в колінному суглобі при розгинанні

Тракція в колінному суглобі

Ковзання дозаду проксимального кінця гомілки

Ковзання вперед проксимального кінця гомілки

Медіально та латеральне ковзання надколінка

Ковзання вниз надколінка

Надп'ятково-гомілковий суглоб

Ковзання в гомілковостопному суглобі при плантарному згинанні

Ковзання в дистальному великогомілково-малогомілковому суглобі

Ковзання в заплесно-плесному зєднанні.jp

Ковзання в заплесно-плесному зєднанні

Ковзання в плесно-фаланговому суглобі 1 пальця

Ковзання в пятковокубоподіному суглобі

Ковзання вперед в гомілковостопному суглобі при плантарному згинанні

Ковзання вперед в гомілковостопному суглобі

Ковзання в пятково-човноподібному суглобі

Ковзання дозаду в гомілковостопнному суглобі при дорсальному згинанні

Ковзання дозаду в гомілковостопному суглобі при доральному згинанні

Ковзання латерально в дистальному великогомілково-малогомілковому суглобі

Ковзання малогомілкової кістки при дорсальному згинанні

Мобілізація заплеснних кісток

Мобілізація заплеснних кісток

Тракція в гомілковостопному суглобі

Тракція в заплесно-плесному зєднанні

Тракція в надпятково-пятковому суглобі

Тракція в плесново-фаланговому суглобі 1 пальця

Тракція, ковзання в надпятково-пятковому суглобі

Ковзання дозаду дистального кінця гомілки

Дистракція гомілковостопного суглобу

Ковзання вперед надп'яткової кістки

Ковзання вперед надп'яткової кістки

Джерела

 1. Christopher H. Wise Orthopaedic manual physical therapy : from art to evidence / [edited by], Christopher H. Wise. 2015, - 937 p.;
 2. Kaltenborn FM. Manual Mobilization of the Joints: The Kaltenborn Method of Joint Examination and Treatment, Volume I: The Extremities. 6th ed. Oslo, Norway: Olaf Norlis Bokhandel; 2002.
 3. Kaltenborn FM. The Spine: Basic Evaluation and Mobilization Techniques. 2nd ed. Oslo, Norway: Olaf Norlis Bokhandel; 1993
 4. Levangie PK, Norkin CC. Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis. 4th ed. Philadelphia,
  PA: FA Davis; 2005, with permission.)
 5. MacConaill M, Basmajian J. Muscles and Movement: A Basis for Human Kinesiology. Baltimore, MD: Williams & Wilkins; 1969
 6. MacConaill M. Joint movement. 1964;50:363-365.
 7. Maitland GD, Hengeveld E, Banks K, English K. Maitland’s Vertebral Manipulation. 6th ed. Woburn, MA: Butterworth-Heinemann; 2001.
 8. Maitland GD. Peripheral Manipulation. 3rd ed. Woburn, MA: ButterworthHeinemann; 1991.
 9. Paris SV, Loubert PV. Foundations of Clinical Orthopaedics, Course Notes. Augustine, FL: Institute Press; 1990.
 10. Patla CE, Paris, SV. E1 Course Notes: Extremity Evaluation and Manipulation. St. Augustine, FL: Institute of Physical Therapy; 1993
 11. Wise CH, Gulick DT. Mobilization Notes: A Rehabilitation Specialist’s Pocket Guide. Philadelphia, PA: FA Davis; 2009, with permission.)
 12. Герцик А. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату: монографія / Андрій Герцик. –львів4 ЛДУФК,2018.-388с.

RehabPrime© 2024. All Rights Reserved.

error: