Ці питання ставлять перед собою багато фахівців, по закінченню університету, та ще більше пацієнтів.

Хочемо означити ці поняття та поставити певну межу між обов’язками фізичного терапевта, масажиста, тренера та фізіотерапевта.

Згідно WCPT (World Confederation for Physical Therapy) фізична терапія здійснюється фізичним терапевтом для розвитку, підтримання та відновлення максимального руху і функціональних можливостей особи і популяцій протягом життя.

Фізична терапія необхідна в випадках коли рухова функція порушена внаслідок старіння, травми, болю, захворювання, порушення патологічних станів і з розумінням, що функціональний рух є основним для окреслення поняття здоров’я (WCPT, 2019).

Метою роботи фізичних терапевтів є виявлення рухових проблем та покращення якості життя.

В Україні впродовж 1995-2016 років була спеціальність «фахівець з фізичної реабілітації», що відповідало тогочасному баченню ролі та місця фахівця у сфері фізичного виховання та охорони здоров’я. у 2016 році було  внесено професійну назву «фізичний терапевт» до Класифікатора професій підрозділу «Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук» (Герцик, 2018).

Фізичний терапевт це масажист?

Ні.

Варто почати з освіти. Щоб отримати професію фізичного терапевта необхідно провчитися 4 роки на бакалаврській програмі та 1.5-2 роки на магістерській програмі з фізичної терапії.

Щоб стати масажистом необхідно пройти сертифіковані курси, незалежно від базової освіти.

Проте фізичний терапевт може бути озброєним таким інструментом втручання як масаж.

Яка різниця між фізичним терапевтом та персональним тренером?

Фізичні терапевти, так і персональні тренери можуть формувати програми вправ для покращення загального стану здоров’я і виконувати цілі оздоровлення(фітнесу).

Важливо зазначити, що ФТ та персональний тренер призначають різні типи вправ в програмах.

Програми ФТ переважно є специфічними, з індивідуальним підбором фізичного навантаження (дозування інтенсивності та обсягу), згідно клінічної картини і вибрані з глибоким розумінням фізіологічних, анатомічних і рухових зв’язків. Програма терапевтичних вправ повинна вирішувати завдання фізичної терапії.

Найважливішою відмінністю є те, що персональний тренер не діагностує і не лікує ушкодження/захворювання, а бере до уваги історію травми клієнта при створенні програми.

Фізичний терапевт працює в двох часових рамках: превентивному (профілактичному) і реактивному (лікувальному).

Превентивна робота спрямована на запобігання виникненню ушкоджень. І таким чином, правильно підібрані вправи, з правильним дозуванням, інтенсивністю та фазами відпочинку можуть виконувати терапевтичну дію.

Ні фізичний терапевт ні персональний тренер не призначає медикаментів.

Мал. Різниця між обов’язками ФТ та персонального тренера.

Примітка: Малюнок взято та перекладено з ресурсу https://www.1-hp.org/blog/hpforgamers/sleepscheduling/drawing-distinctions-the-differences-between-physical-therapy-and-personal-training/

Фізіотерапевт чи фізичний терапевт?

В Україні прийнято використовувати термін «фізіотерапія» для назви лікарської спеціальності, що займається профілактикою, діагностикою, і лікуванням хворіб чи травм з використанням фізичних чинників (світла, тепла, холоду чи струму та ін.) інколи з використанням фармацевтичних засобів.  В країнах Європейської співдружності в США та Канаді використовується термін лікар з фізичної та реабілітаційної медицини як медична спеціальність, котра повинна на відміну від фізичних терапевтів, координувати роботу залучених фахівців до лікувально-реабілітаційного процесу, очолювати реабілітаційну команду, використовувати лікарські методи діагностики та призначати медикаментозні засоби.

Підготував: Тарас Панасевич

Джерела

https://www.1-hp.org/blog/hpforgamers/sleepscheduling/drawing-distinctions-the-differences-between-physical-therapy-and-personal-training/

ESPRM – Europe Society of Physical and Rehabilitation Medicine (Internet).  Available from: http://www.esprm.net/pagina.asp?id=386

What is a Physiatrist (Internet).  Available from: http://docstoc.com/docs2314658/ What-is-a-Physiatrist

Герцик А. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату: монографія / Андрій Герцик. –львів4 ЛДУФК,2018.-388с.

World Confederation for Physical Therapy. Policy statement: Description of physical therapy . https://www.wcpt.org/policy/ps-descriptionPT

error: