Позиція страхування при ходьби рівною поверхнею

Під час того як пацієнта починають навчати пересуванню рівною поверхнею, обов’язковим є використання пояса для ходьби. Фізичний терапевт повинен взятися за нього рукою на середині спини пацієнта. Не використовуйте для цього одяг пацієнта, його пояс для штанів чи руку. 

Фізичний терапевт розташовується позаду й дещо збоку від пацієнта. Одною рукою бере за пояс для ходьби знизу, так щоб долоня була  скерована догори, а рука – зігнута в лікті, іншу кладе зверху на плече пацієнта, але так, щоб не перешкоджати його рухам або не порушувати рівновагу пацієнта. Можна також утримувати руку над плечем пацієнта, але при цьому потрібно бути готовим швидко схопити його за плече. У деяких випадках практикують утримання навскоси через грудну клітку; при цьому треба пильнувати, щоб рука фізичного терапевта не змістилася на шию чи горло пацієнта. «Дальня» нога фізичного терапевта повинна бути розташована між ногою пацієнта й засобом допомоги при ходьбі, а «ближня» – позаду ноги пацієнта. Пересувайтесь у тому ж напрямку, що і пацієнт, крок у крок «дальню» ногу пересувайте одночасно з переміщенням технічного засобу, а «ближню» – одночасно з переміщенням ноги пацієнта. Не рекомендують стояти перед пацієнтом, оскільки це не дозволить вам легко переміщуватися разом з пацієнтом, перекриватиме поле зору пацієнта, не дозволить вам бачити об’єкти позаду вас і, крім того, вам потрібно буде знаходитися на деякі віддалі від пацієнта, щоб забезпечити йому досить місця для пересування.

Якщо пацієнт втрачає рівновагу й падає вперед притримайте його за пояс для ходьби; при цьому здійсніть поштовх у ділянці таза вперед і потягніть до заду за плече чи верхню частину грудей. Тоді допоможіть пацієнтові відновити рівновагу та прийняти прямостоячу позицію. У деяких випадках корисно дозволити йому злегка опертися на вас. Коли пацієнт падає назад, поверніться так, щоб одне з ваших плечей було повернуте в напрямку до спини пацієнта і ваша площа опори в передньо-задньому напрямку була розширена. Штовхнігь таз пацієнта уперед і дозвольте йому опертися на вас. Допоможіть йому відновити рівновагу та прийняти прямостоячу позицію.

Спуск з бордюру

Фізичний терапевт повинен бути попереду і трохи збоку від пацієнта під кутом до нього. «Зовнішню» ногу фізичного терапевта поставити на бордюрі, а «внутрішню» – під собою там, куди має ступити пацієнт.

Потібно взятись однією рукою за пояс для ходьби, а іншу поставити спереду на плече чи верхню частину грудної клітки пацієнта. Коли пацієнт сходить вниз, слід відійти назад після виконання ним цього руху і продовження ходьби потрібно зайняти місце позаду нього.

Інший метод – фізичний терапевт стоїть позаду пацієнта, взявши однією рукою за пояс для ходьби, а іншу поклавши зверху і трохи спереду плеча пацієнта, при цьому «зовнішня» нога знаходиться на бровці бордюру. Пацієнт сходить вниз після цього – фізичний терапевт.

Страхувальна позиція при підніманні по сходах.

Займіть положення позаду і трохи збоку пацієнта. Поставте свою зовнішньо розташовану кінцівку на ту ж сходинку, на якій стоїть пацієнт, а протилежну – на сходинку нижче. Однією рукою тримайтеся за пояс для ходьби, іншою – за поруччя (якщо вони є. Крокуйте услід за пацієнтом, дотримуючись тих самих правил, що і при ходьбі рівною поверхнею. Навчіть пацієнта зупинятись і відновлювати рівновагу на кожній наступній сходинці. Коли ви розташовуєтеся позаду пацієнта і він починає падати вперед, стримуйте його, тягнучи за пояс для ходьби. Якщо він падає назад, штовхніть його в напрямку вперед у ділянці таза, тримаючись за поруччя.

Якщо поруччя немає, займіть таку ж страхувальну позицію, що й у випадку ходьби рівною поверхнею. Слід пам’ятати, що у цьому випадку бажано, щоб людину страхували два фізичні терапевти, при цьому один з них знаходиться перед пацієнтом, а інший – позаду нього. 

Страхувальна позиція при спуску з сходів.

Необхідно стати спереду і трохи збоку від пацієнта. «зовнішня» нога фізичного терапевта має знаходитись на сходинці, на яку пацієнт має намір зійти, а «внутрішня» – на одну сходинку нижче. Не стійте так, щоб ваші ноги були розташовані паралельно одна на одній на тій самій сходинці прямо перед пацієнтом. Ця позиція не забезпечить належної стабільності, коли пацієнт падатиме вниз. Переходьте на сходинку нижче після того, як пацієнт зробив крок Навчіть його зупинятись і відновлювати рівновагу на кожній наступній на сходинці. Не дозволяйте йому спускатися без перерви, це може більш вірогідно спричинити втрату рівноваги й падіння.

Використані джерела:

1. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навч. посіб. / А. С. Вовканич. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 184 с. – ISBN 978-966-2328-55-4.

2. https://www.physio-pedia.com/Walking_Aids

Підготував: Тарас Панасевич

error: