Кінематичний ланцюг – це інженерна концепція, яка використовується для опису руху людини. Використовується в спортивній медицині, нейрореабілітації, при лікуванні м’язово-скелетних дисфункцій, а також в ортопедії і протезуванні (Karandikar & Vargas, 2011). Терміни “відкритий і закритий кінематичні ланцюги” часто зустрічаються в літературі з фізичної терапії та використовується у клініках для опису поняття відносної кінематики сегментів (Fleming, Oksendahl & Beynnon, 2005; Mellor & Hodges, 2005; Perry et al., 2005).

Концепція була введена інженером-механіком Франца Роле в 1875 році. Він запропонував, щоб жорсткі, перекриваючі сегменти з’єднувались через шви, і це створювало систему, при якій рух в одному шві викликав або впливав на рух у іншому шві  кінематичного з’єднання (Ellenbecker & Davies, 2001). У 1995 році доктор Артур Штейндлер адаптував теорію Франца Роле і включив її в аналіз переміщення людей, моделювання спортивної діяльності та фізичних вправ. Він запропонував розглянути кінцівки як жорсткі, послідовно перекриваючі сегменти та визначити кінематичний ланцюг як «поєднання кількох послідовно розташованих суглобів, що формують складну моторну одиницю». Так стали виділяти закритий та відкритий кінематичні ланцюги.

Відкритий кінематичний ланцюг –  це комбінація послідовно розташованих суглобів, де рухається дистальний сегмент, а проксимальний є фіксований (Ellenbecker & Davies, 2001).

Закритий кінематичний ланцюг – це комбінація послідовно розташованих суглобів, де дистальний сегмент нерухомий. Рух в одному сегменті закритого кінематичного ланцюга викликає рух в інших сегментах. Наприклад, під час присідання, рух в колінному суглобі викликає рух в кульшовому та надп’ятковогомілкових суглобах (Ellenbecker & Davies, 2001; Rivera, 2010).

Деякі фізичні вправи складно класифікувати по відношенню до відкритого або закритого кінематичного ланцюга. Прикладом може служити тренажер, що імітує ходьбу по сходах, оскільки стопа «фіксується» на сходинці, яка безперервно рухається під час виконання вправи. Те ж саме можна сказати і про їзду на велосипеді, хоча це і закрита система, але дослідники і клініцисти не класифікують цю  вправу, виконану в  умовах закритого кінематичного ланцюга (Ellenbecker & Davies, 2001).

Фізичному терапевту залежно від типу ушкодження, етапу загоєння, методу медичного лікування, рівня функціонування, і т.д. потрібно індивідуально підбирати фізичні вправи та спосіб їх виконання.

Розуміння фізичним терапевтом концепції кінематичного ланцюга допоможе ефективно підбирати  спосіб виконання фізичних вправ. 

Підтримати наш проєкт можна тут: https://rehabprime.com/donate/

Підготував: Тарас Панасевич

Використані джерела

  1. Fleming BC, Oksendahl H, Beynnon BD: Open- or closed-kinetic chain exercises after anterior cruciate ligament reconstruction? Exercise Sport Sci Rev 33:134-140, 2005.
  2. Mellor R, Hodges PW: Motor unit synchronization of the vasti muscles in closed and open chain tasks, Arch Phys Med Rehabil 86:716-721, 2005.
  3. Perry MC, Morrissey MC, King JB, et al: Effects of closed versus open kinetic chain knee extensor resistance training on knee laxity and leg function in patients during the 8- to 14-week post-operative period after anterior cruciate ligament reconstruction, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 13:357-369, 2005.
  4. Karandikar N, Vargas OO. Kinetic chains: a review of the concept and its clinical applications. PM and R. 2011 Aug 31;3(8):739-45.
  5. Ellenbecker TS, Davies GJ. Closed kinetic chain exercise: a comprehensive guide to multiple joint exercises. Human Kinetics; 2001. Available From: http://bit.ly/1NunaL7
  6. Rivera JE. Open versus closed kinetic chain rehabilitation of the lower extremity: a functional and biomechanical analysis. JSR. 2010 Apr 21;3(2).
error: