Крепітація, або хрускіт в колінних суглобах – вкрай поширене явище, що зустрічається чи не в 99% випадків. Дані звуки можуть викликати сильну тривогу і породжувати страхи, що суглоби руйнуються, а також позначатися на поведінці людини. Це питання поки що мало вивчене, проте існуючі дослідження вказують, що більшість шумів в коліні мають фізіологічну, а не патологічну природу.

Види крепітації

Крепітація в колінах може бути розділена на патологічну і фізіологічну.

Патологічний шум

Патологічний шум зазвичай пов’язаний з певною конкретною специфічною обставиною або травмою. Наприклад, при розриві передньої хрестоподібної зв’язки коліна може виникнути звук, що нагадує хлопок, а при розриві меніска в коліні спостерігаємо клацання в певних положеннях. Патологічну крепітацію також можуть викликати дегенеративні захворювання суглоба, синдром медіопателярної складки, пателофеморальна нестабільність, синдром клацання коліна. Після хірургічних операцій на коліні також можна спостерігати патологічну крепітацію. У цих випадках крім патологічного шуму у пацієнтів будуть присутні і інші симптоми: біль, набряк, суглобовий випіт і ін. Передбачається, що лікування на ранніх стадіях вирішує проблему як крепітації, так і інших симптомів.

Фізіологічний шум

Фізіологічний шум, на відміну від патологічного – більш поширене явище. У 1990 р McCoy за допомогою вібраційної артрографії досліджував суглоби добровольців і прийшов до висновку, що ті чи інші звуки виникають у 99% випадках. При цьому люди з фізіологічною крепітацією, часто не могли точно описати звуки, що видаються коліном. Також у них були відсутні травми, пов’язані з цим хрустом. Шум в коліні вважається фізіологічним, якщо він не має відношення до болю або зниження функції, а просто є звуком. Часто люди вважають свою крепітацію сигналом тривоги і дуже турбуються з цього приводу, і, як правило, відчувають полегшення, дізнавшись, що в них відсутні патологічні зміни.

Теорії виникнення крепітації

Накопичення і розрив бульбашок в синовіальній рідині (трібонуклеація або кавітація).

Звук виникає в результаті ковзання сухожилля або зв’язки по кісткових виступах (зазвичай це стосується двоголового м’яза стегна в бічній частині колінного суглоба).

Синдром медіопателлярної складки.

Гіпермобільність меніска.

Дискоїдний меніск.

Феномен «прилипання-ковзання».

Гучні скрипучі і шорсткі звуки, що видаються здоровим патело-феморальний суглобом, – найбільш часті види крепітації.

Згідно з однією з останніх теорій, причина цих шумів – феномен «прилипання-ковзання» в колінному суглобі. Дане явище відбувається, коли дві поверхні рухаються відносно один одного. При цьому на задній поверхні наколінка (ретропателярний хрящ) іноді спостерігається нерівна поверхня (інша назва Хондромаляція надколінка). Передбачається, що такий переривчастий рух надколінка по стегнової кістці може бути причиною крепітації.

ЗвукХарактеристика Ймовірна причина
ХлопокВиникає під час травми/ ушкодженняПошкодження ПХЗ/меніска
КлацанняОдноразовий звук, виникає у відповідній ділянці колінного суглобу під час циклу згинання-розгинанняЙмовірне пошкодження меніска
БрязкітОдноразовий звук, виникає у відповідній ділянці колінного суглобу під час циклу згинання-розгинанняРепозиція надколінника в трохлеарній виїмці стегна
СкрипЗвук нагадує скрип дверейЧастіше зустрічається в колінах з артритом
Клацання\ХлопокВипадковий чи спеціально викликаний звукРозрив  бульбашок газу всередині колінного суглобу  (трібунуклеація)
ТріскОдиночний звук, виникає у відповідній ділянці колінного суглобу під час циклу згинання-розгинанняЗвук виникає в результаті тертя сухожилля об кістковий виступ ( частіше сухожилля біцепса стегна в бічній частині суглобу. В основному являється фізіологічною нормою.
Скрипучі та шорсткі звукиМожуть супроводжуватись протягом всього циклу згинання-розгинання, випадково виникають і зникають. Гучність може змінюватисьРозповсюджені як серед хворих так і здорових. Частіше зустрічається у людей з пателофеморальним больовим синдромом і остеоартритом.

В 2018 році De Oliveira et.al. провели дослідження щодо крепітації в колінному суглобі і її зв’язку з болем і дисфункцією. Вибірка дослідження включала 165 жінок з синдромом пателофеморального болю (СПФБ) і 158 жінок, котрі не відчувають болю. Вчені оцінювали вже наявну крепітацію, біль в передній частині коліна, та післа виконаних 10 присідань і 10 підйомів на сходинку. Дослідження показало, що хоча крепітація частіше зустрічалася у жінок з СПФБ (вона була виявлена ​​у 68% учасниць з СПФБ і у 33% без СПФБ), однак істотної кореляції між наявною крепітацією і функцією суглоба, рівнем фізичної активності, інтенсивністю болю за останній місяць, болем при підйомі на сходинку або при присіданнях, виявлено не було. У тому ж 2018 р. De Oliveira et.al. провели ще одне дослідження, в якому вивчали зв’язок крепітації з клінічними проявами у жінок з СПФБ і без пателофеморального болю. Вони виявили, що крепітація частіше зустрічалася у жінок із зазначеним синдромом (50,7% учасниць). У жінок без СПФБ крепітація зустрічалася в 33,3% випадків. Дослідження De Oliveira і співавт. виявило наступне:

-Учасниці з СПФБ демонстрували вищий рівень кінезіофобії, були більше схильні до катастрофізації болю і суб’єктивно оцінювали функціонування коліна як більш низьке, ніж безсимптомні жінки незалежно від крепітації. Наявність або відсутність крепітації ніяк не впливало на показники, описані вище.

-В учасниць з СПФБ (як з крепітацією, так і без неї) і без СПФБ з крепітацією були нижчі функціональні можливості, ніж в жінок без крепітації і без больового синдрому.

Важливий висновок, який випливає з цього дослідження, полягає в тому, що сама по собі крепітація не впливає на функціонування коліна і його міцність. Хрускіт також зустрічається і у людей без болю в коліні.

Крепітація і остеоартрит

Зв’язок між крепітацією і остеоартритом в 2018 р. досліджували Pazzinatto et.al.. Було виявлено, що в осіб, які мають остеоартрит (ОА) і крепітацію демонстрували нижчу суб’єктивну оцінку функціональних можливостей коліна, ніж учасники з ОА і без крепітації. Однак при об’єктивному порівнянні функцій коліна і його стану ніякої різниці між двома групами встановлено не було. Автори дослідження прийшли до висновку, що крепітація в коліні у пацієнтів з ОА не впливає на стан коліна, його рухові функції і біль. Проте, через переконання пацієнта і занепокоєння навколо сторонніх звуків в коліні, крепітація цілком може стати проблемою і здійснювати негативний ефект на сприйнятті пацієнтом свого здоров’я.

Які існують переконання щодо хрускоту в коліні та як вони впливають на поведінку людини?

У 2017р. Roberston et.al. провели якісне дослідження, присвячене різним переконанням щодо крепітації в коліні і тому, як ці переконання впливали на поведінку людей. Ось три основних ідеї даного дослідження:

  1. Переконання щодо шуму.

Учасники дослідження заявили, що для них вкрай важливо знати, що означають звуки в коліні і чому це відбувається. Більшість опитаних намагалися знайти причину в інтернеті, вони також запитували про це медичних працівників, однак чітких відповідей так і не отримали. Деякі були переконані, що хруст в коліні свідчить про процес старіння, а також, що даний звук – результат тертя кісток одну об іншу. В цілому, походження звуків учасники пов’язували з чимось негативним, що було пов’язано з нерозумінням, звідки вони насправді беруться.

2. Вплив інших людей – друзів, родичів і медиків.

Багато учасників також звертали увагу на те, як реагували на хрускіт їх друзі та родичі. І багато хто зізнавався, що їх реакції – мова тіла, виразу обличчя (близькі кривилися, пересмикувались і кривлялись) – тільки підливали масла у вогонь, змушуючи переживати ще більше. Учасники дослідження також висловлювали невдоволення представниками медичних професій, які часто ігнорували їх проблему, а іноді і зовсім не розуміли, звідки ці звуки беруться. Серед опитаних були і ті, хто обговорював проблему зі своїм лікарем, і в цій групі погляд на крепітацію був більш позитивним.

3. Уникнення шуму.

Через те, що багато учасників були переконані, що хруст в колінах небезпечний і веде до руйнування суглоба, в результаті деякі учасники взагалі відмовилися від певних рухів, під час яких виникає хвилюючий їх звук. Вони також почали уникати певних занять, які, як їм здавалося, могли викликати крепітацію.

Висновки

Дослідження показує, що просвітницька робота з боку медичного персоналу щодо крепітації в коліні має величезне значення. Пацієнти повинні розуміти, звідки ці звуки виникають і чому. Для пацієнтів, у яких крепітація пов’язана з патологією (наприклад, коли виникає специфічне клацання, яке вказує на розрив меніска),- кращою терапією є лікування першопричини. Лікування першопричини (при наявності) також може вирішити проблему з крепітацією. У більшості пацієнтів крепітація в колінах є фізіологічною і не пов’язана з будь-якою патологією. Таким пацієнтам необхідно пояснити, як виникає хрускіт, а також донести інформацію про те, що крепітація не є небезпечною, не шкодить коліну і не викликає остеоартрит.

Джерело: Physiopedia — Knee Crepitus

Підготував: Тарас Панасевич

error: